V košíku nejsou žádné položky.

Vyzkoušejte

Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí ve zkratce

  • Nikdy žádným způsobem nezneužijeme vaše osobní údaje.
  • Nikdy nepředáme vaše kontaktní informace nebo osobní údaje třetí straně, pokud zákon nestanoví jinak.

Zasílaní veškerých e-mailových zpráv od nás je možné ihned zrušit.

Ochrana soukromí podrobně

Prohlášení Studia Moderna o ochraně soukromí

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je důležitým zájmem naší společnosti. Všechny činnosti Studia Moderna na internetu jsou v souladu s legislativou Evropské unie (EU směrnice 95/46/EC, 2002/58/EC a Smluvní konvence ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a se zákony v zemích střední a východní Evropy. Zákon o ochraně soukromí upravuje zacházení s informacemi, které o vás Studio Moderna shromažďuje při návštěvě těchto webových stránek.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, které vás mohou jednoznačně identifikovat, např. rodné číslo, jméno a poštovní nebo e-mailová adresa. Studio Moderna shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám dáte vědomě k dispozici. Např. údaje, které nám poskytnete při objednávání výrobků nebo při vyplňování registračního formuláře na našich stránkách.

Nakládání s osobními údaji

Společnost Studio Moderna s.r.o., sídlem U nákladového nádraží 3153/8, 130 00 Praha 3, IČ: 26159074, jako správce, registrovaná u úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00011478, zpracovává pořízené nahrávky hovorů na této telefonní lince za účelem zvyšování kvality služeb pro zákazníky a zaznamenání projevu vůle osob automatizovaným systémem elektronického záznamu hlasu, přičemž tyto nahrávky mohou být zpřístupněny pouze pracovníkům správce. Poskytnuté identifikační a popisné údaje jsou potom dále zpracovávány za účelem nabízení výrobků či služeb automatizovaným systémem, přičemž tyto údaje mohou být poskytnuty jak pracovníkům správce tak třetím osobám a mohou být rovněž předávány do jiných členských států EU. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud zjistíte, že zpracovávání Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména o blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, a pokud nebude Vaší žádosti vyhověno, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se můžete obrátit rovněž přímo. V případě, že nebudete souhlasit s dalším zpracováváním poskytnutých osobních údajů, můžete kdykoliv udělený souhlas odvolat zasláním písemného oznámení na výše uvedenou adresu sídla společnosti.

Studio Moderna se zavazuje používat vaše osobní údaje výhradně pro účely správy webových stránek nebo pro všeobecnou komunikaci s vámi. Studio Moderna tyto údaje nesmí prodávat třetí straně ani s nimi kdekoliv obchodovat. Zaměstnanci Studia Moderna jsou vázáni povinností respektovat diskrétnost vašich osobních údajů a řídit se závazným dokumentem o ochraně důvěrných informací (confidential dosclosure agreement).

Svoboda volby

Vy dohlížíte na informace, které nám o sobě dáte. Nicméně, pokud se při registraci rozhodnete nevyplnit některé údaje o vás, buďte si prosím vědomi toho, že by to mohlo znesnadnit doručení vaší objednávky. Zákazníci, kteří se rozhodnou zrušit odebírání novinek e-mailem nebo chtějí vymazat své údaje z databáze, nám mohou na info@topshop.cz zaslat žádost s větou „nepřeji si zasílání informačních e-mailů“ nebo „přeji si odstranit své údaje z databáze“. Případně se mohou z databáze odhlásit pomocí přímého internetového odkazu nacházející se v e-mailu, který od nás dostali.

Automaticky zaznamenávané informace (neosobní údaje)

Při přístupu na stránky Studia Moderna se automaticky zaznamenávají neosobní informace - typ internetového prohlížeče, počet návštěv, průměrný čas strávený na stránce, počet navštívených stránek (není součástí registrace). Tyto informace jsou použity pro sledování provozu na našich webových stránkách a pomocí nich usilujeme o zlepšení obsahu a funkčnosti stránek. Vaše údaje nejsou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které jsou dočasně uloženy na vašem pevném disku. Umožňují rozpoznat váš počítač při opakovaných návštěvách stránek Studia Moderna. Studio Moderna používá cookies výhradně pro shromažďování informací vztahujících se k používání našeho webu.

Bezpečnost

Studio Moderna věnuje velkou pozornost zajištění bezpečnosti osobních údajů. Vaše údaje jsou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, zkreslením/falzifikací, manipulací, neoprávněným přístupem či neoprávněným prozrazením.

Nezletilí

Studio Moderna důrazně doporučuje všem rodičům či opatrovníkům, aby naučili své děti bezpečnému a zodpovědnému zacházení s osobními údaji na internetu. Nezletilé osoby by bez souhlasu svých rodičů či opatrovníků neměly odesílat na stránky Studia Moderna žádné osobní údaje. Studio Moderna nebude nikdy bez dovolení vědomě shromažďovat údaje od nezletilých osob, jakkoliv je využívat či předávat třetí straně.

Odkazy na další webové stránky

Toto prohlášení ohledně ochrany soukromí se vztahuje na domovskou stránku www.studio-moderna.com, hostovanou Studiem Moderna a všemi jeho dceřinými společnostmi ve střední a východní Evropě. Webové stránky na této domovské stránce mohou obsahovat odkazy na další dodavatele v rámci Studia Moderna či mimo něj, na které se prohlášení o ochraně soukromí nevztahuje. Po opuštění stránek Studia Moderna si přečtěte prohlášení o ochraně soukromí každé webové stránky, která shromažďuje osobně identifikovatelné informace.

Právo na informace

Máte-li dotazy týkající se ochrany soukromí či zpracovávání vašich osobních údajů firmou Studio Moderna, kontaktujte prosím naše:

e-mail: info@topshop.cz

Po dotazu budete okamžitě informováni – písemně a ve shodě s platnými právními předpisy – o tom, které z vašich osobních údajů, pokud vůbec nějaké, jsou shromažďovány během prohlížení stránek Studia Moderna.

Oznámení o změnách

Jakékoliv změny ochrany soukromí budou zveřejněny v tomto prohlášení o ochraně soukromí, na webových stránkách a na dalších místech, která k tomuto účelu považujeme za vhodná.

poslední změna: leden 2013